Feriejobb elev / student ᐅ alder, minstelønn & skatter (2023)

Feriejobber er like populære blant elever og studenter. Hvis fokus ikke er på læring, kan tiden brukes til å tjene litt penger og finne din første inntreden i yrkeslivet. Selv om disse jobbene er begrenset i tid, bør enkelte punkter som minimumsalder, arbeidstid, forsikring og eventuelle forbudte aktiviteter fortsatt tas i betraktning for en feriejobb.

Innholdsfortegnelse

 • 1. Når kan du gjøre en feriejobb? – Forskrift om alder og arbeidstid i ungdomsarbeidsvernloven
  • 1.1. Er arbeid under 13 år tillatt?
  • 1.2. Studentjobber ved 13 eller 14 år
  • 1.3. Sommerjobb for studenter i alderen 15, 16, 17
 • 2. eksempler
 • 3. Forbudte aktiviteter
 • 4. Hva er forskriften for voksne elever eller studenter?
 • 5. Lønn: Gjelder minstelønn også for studentjobber?
 • 6. Forsikring
 • 7. Barnetrygd til tross for feriejobb?
 • 8. Hva skal vurderes med Bafög?
 • 9. Skatter / selvangivelse: Er en feriejobb skattefri?
 • 10. Vanlige spørsmål om emnet "Feriejobber for studenter"
  • 10.1. Hvilke juridiske rammer gjelder for feriejobber for skoleelever?
  • 10.2. I hvilken alder kan studenter ta sommerjobb?
  • 10.3. Hvilke pauser og hvileperioder må overholdes for skoleelever som gjør feriejobber?

Når kan du gjøre en feriejobb? – Forskrift om alder og arbeidstid i ungdomsarbeidsvernloven

Feriejobb elev / student ᐅ alder, minstelønn & skatter (1)
Sommerjobb for studenter (© cmfotoworks - stock.adobe.com)
Ikke alle unge ønsker å bruke ferien utelukkende til fritidsaktiviteter. Mange studenter ser det også som en mulighet til å tjene litt penger og få viktig arbeidserfaring.feriejobberfor elever eller studenter er derforbegrensetog varer vanligvis bare noen få uker.

Og fordi det er enmidlertidig ansettelseer, er ogsåingen avbestilling nødvendig. Det er imidlertid noen få punkter knyttet til arbeids- og skatterett som også må følges her. For det første må også reglene i ungdomsarbeidsvernloven (JArbSchG) tas i betraktning, fra når barn eller unge i det hele tatt får jobbe.

Er arbeid under 13 år tillatt?

JArbSchG gir en klar uttalelse om dette. Etter § 5 ledd 1 er detforbudt å ansette barn. Et barn i JArbSchGs forstand er i henhold til § 2 nr. 1 som ennå ikke er fylt 15 år. Barn under 13 år har derfor ikke lov til å jobbe.

Studentjobber ved 13 eller 14 år

§ 5 ledd 3 JArbSchGregulerer at forbudet mot barnearbeid ikke gjelder ansettelse av barn over 13 år iftre forholdgitt er:

 • Samtykket fra den autoriserte personen er tilgjengelig
 • Aktiviteten passer for barn
 • Jobben er lett

Følgende er en endelig liste over når ansettelse kan anses som lett. Nemlig når den utføres på grunn av de spesielle forholdene og dens art den utføres under

 • barns helse, utvikling og sikkerhet
 • deres oppmøte på skolen, deres deltakelse i tiltak for yrkesopplæring eller yrkesvalgforberedelse, som er anerkjent av det ansvarlige organet,
 • deres evne til å følge leksjonen oppmerksomt påvirkes ikke negativt.

Loven sier også hvordan arbeidstiden skal struktureres. Så kanskjeBarn jobber ikke mer enn to timer om dagen, på familiegårder hvor fokus er på landbruk, er det ikke mer enn tre timer om dagen. I tillegg kommer arbeidstiden til barnikke mellom 18.00 og 08.00legge. Det er også forbud mot ansettelse under og før vanlige skoletimer.

Sommerjobb for studenter i alderen 15, 16, 17

Ungdom i ungdomsarbeidsvernlovens forstand er etter § 2 annet ledd enhver som er fylt 15 år, men ennå ikke fylt 18 år. På ungdommer somunderlagt fulltids obligatorisk opplæring, de finnerforskrifter som gjelder for barn gjelder. Følgelig vil forbudet mot arbeid av barn etter § 5 ledd 1 JArbSchG faktisk også gjelde her, eller unntaket etter § 5 ledd 3.

Imidlertid regulerer § 5 ledd 4 JArbSchG at arbeidsforbudet ikke gjelder ungdomi ferien i maksimalt 4 ukergjelder for hvert kalenderår.

Følgende punkter bør også vurderes for unge mennesker:

 • Arbeidstiden er tillattikke overstige åtte timer
 • Pausenbli disse åtte timeneikke inkludert
 • Inkludert pausenegjelder enmaksimal daglig arbeidstid på 10 timer
 • ukentlig arbeidstidkan totaltikke mer enn 40 timervære
 • Det kanjobbet kun mellom 06.00 og 20.00bli
 • Det må væreuavbrutt hviletid på minst 12 timerbli
 • Å måttedaglige hvilepauser observert(for 4,5 til 6 timers arbeid er det 30 minutters pause, for mer enn 6 timers arbeid er det 60 minutters pause)
 • tenåringer er tillattikke arbeid på lørdager, søndager og helligdager

eksempler

Populære studentjobber inkluderer:

 • For elever fra 13 år og oppover

Handle, gå tur med hunden, veiledning

 • For elever fra 14 år og oppover

Handle, ta vare på hagen, levere aviser

 • For elever fra 15 år og oppover

Gir veiledning, leverer aviser, deler ut flyers, barnevakt

 • For elever fra 16 år og oppover

Leverer aviser, distribuerer flyers, lager hyller i detaljhandelen, hjelper til i klesbutikker eller isbarer

 • For elever fra 17 år og oppover

Vikararbeid på kontoret, kassearbeid

Forbudte aktiviteter

Dersom en bedrift ansetter mindreårige feriejobbere, skal det tas hensyn til ungdomsarbeidsvernloven § 22. vær hervisse aktiviteter ekskludert, siden dusom farlig arbeidskal klassifiseres.

Dette inkluderer arbeid:

 • denmental eller fysisk ytelseav unge mennesker overstiger
 • der unge menneskerkonfrontert med moralske farerer
 • hvilkenfare for en ulykkefjell, hvor det kan antas at ungdom pga
 • hvor iHelseav ungdommer gjennomtruetblir
 • der unge menneskerskadelige effekter av stråling, vibrasjoner eller støyer utsatt
 • der unge menneskerskadelige effekter av farlige stofferi.S.d.-forordningen om farlige stoffer er utsatt
 • der unge menneskerEffekter av biologiske stofferi.S.d. Forordningen om biologiske stoffer og det kan antas at disse er skadelige

Følgende regnes også som en forbudt aktivitet for ungdomakkordarbeid(§ 23 JArbSchG) samt detJobber under jorden(§ 24 JArbSchG).

Fachanwalt.de tips:Dersom det er unntak for enkelte tilfeller er disse nevnt i loven. ENSpesialadvokat for arbeidsrettkan sjekke dem fra sak til sak.

Hva er forskriften for voksne elever eller studenter?

Myndige elever, og dermed også studenter, har lov til å jobbe lengre tid i ferien enn mindreårige har lov til. Her får de lovtre månedereller.ikke mer enn 70 virkedager i åretvære. kan jobbesi skole- eller studiefri tid. Myndige elever er ikke lenger underlagt ungdomsvernloven.

Lønn: Gjelder minstelønn også for studentjobber?

I utgangspunktet gjelder detminstelønnogså for alle feriejobbere.Krav på minstelønnhaalle voksne feriejobbere. Mange studenter som har sommerjobb er imidlertid fortsatt mindreårige. OgMindreårige uten fullført utdanninghaingen kravved betaling av minstelønn.

Forsikring

Det anses at eleven eller studenten er informert om arbeidsgiver både under arbeid og på vei til jobbulykkesforsikringer.

Hvis du bare jobber tre måneder av gangen eller 70 virkedager i året, er detEleverbortsett fra detIkke bekymre deg for trygd selv. Han er fortsatt forsikret i familieforsikringen og trenger derfor ikke bære noen kostnader.

Visse aspekter er klStudenterå overveie. Her er det viktig for trygdenenten under studiene eller i den forelesningsfrie periodener jobbet. Hvis studenter er ansatt i studietiden, er de detHelse-, omsorgs- og arbeidsledighetstrygdunntatt dersom den ukentlige arbeidstiden er maksimalt 20 timer. Dersom arbeidsforholdet faller i semesterpausen er studentene helt fritatt fra helse-, pleie- og arbeidsledighetstrygd. Her spiller verken ukentlig arbeidstid eller lønnsnivå noen rolle.

EnFritak fra obligatorisk pensjonsforsikringgjelder kun hvis jobben er kortvarig eller lavtlønnet. Ønsker du kun å jobbe i semesterpausene er det som regel en korttidsjobb. Arbeidsforholdet kan da ikke vare mer enn 3 måneder eller til sammen 70 virkedager i løpet av et år.

Barnetrygd til tross for feriejobb?

Feriejobben haringen effekt på barnetrygdendersom barnet er mindreårig. Barnetrygden forblir upåvirket, uavhengig av barnets inntekt. Feriejobben er også uproblematisk for traineer i grunnopplæringen og for studenter i første grad uten tidligere fagutdanning.

Hva skal vurderes med Bafög?

Elever som mottar Bafög må deresMeld feriejobb til kontoret. Demaksimal inntekt per årkan mengden av4.880 euroikke overskride, ellers må enten en tilbakebetaling foretas eller Bafögen reduseres direkte for neste år.

Fachanwalt.de tips: En lang rekke opplæringskostnader, for eksempel faglitteratur eller semesteravgifter, kan kreves som en del av selvangivelsen. På denne måten kan merinntekten øke med opptil 3.000 euro uten at Bafögen blir berørt.

Skatter / selvangivelse: Er en feriejobb skattefri?

Selv om det kun er en feriejobb, er studenter fortsatt vanlige ansatte for hvemArbeidsgivere betaler lønnsskattmå. Mesteparten av tiden kommer detlav månedslønnderimotikke til trekk i lønnsskatt.

Elever og studenter blir vanligvis tildelt skatteklasse I. Dette gjelder enslige arbeidstakere i sitt første arbeidsforhold. Det erskattefradrag og engangsbeløp, hvoretter innen skatteklasse Iingen arbeidsgiveravgiftpåløper dersomMånedslønn rundt 1000 eurobeløper seg til. For at dette skal være mulig trenger arbeidsgiver feriejobberens elektroniske lønnsskattetrekk.

I tillegg skal arbeidsgiver være hovedarbeidsgiver. Feriearbeideren må oppgi følgende informasjon:

 • skatteidentifikasjonsnummer
 • bursdag
 • Melding om dette er første arbeidsforhold.

ENårlig bedriftslønnsskattereguleringav arbeidsgiverdet er uaktuelt, da dette ville kreve uavbrutt ansettelse av feriejobberen gjennom hele året. Feriejobberen kan imidlertid få tilbake skattetrekk fra skattekontoret som en del av selvangivelsen.

Fachanwalt.de tips:Som et alternativ til det vanlige skattefradraget kan det også vurderes en fastbeskatning av vikarer. Dersom det er en korttidsjobb skal det betales 25 prosent inntektsskatt, § 40a ledd 1 EStG.

Vanlige spørsmål om emnet "Feriejobber for studenter"

Hvilke juridiske rammer gjelder for feriejobber for skoleelever?

En feriejobb for studenter er et vikariat som foregår i skoleferien. Ulike lovbestemmelser gjelder, som beggeSchutzstudenten så vel somRettigheter og plikterpåvirke arbeidsgiveren. De viktigste forskriftene er knyttet til detteYouth Work Protection Act (JArbSchG), denMinimumslønnsloven (MiLoG)ogtrygdeloven.

 • Youth Work Protection Act (JArbSchG): Denne loven regulerer ansettelse av ungdom mellom 15 og 17 år. Den fastsetter blant annet hvilket arbeid som er tillatt for ungdom, hvor lenge de får jobbe og hvilke pauser og hvileperioder som skal overholdes.
 • Minimumslønnsloven (MiLoG): Det er her den lovpålagte minstelønnen for ansatte fastsettes, som også gjelder studenter som jobber i feriejobb.
 • trygdeloven: For feriejobber skal visse forskrifter på trygdeområdet overholdes, spesielt med hensyn til helse, pleie, pensjon og arbeidsledighetsforsikring.

Et eksempel:En 16 år gammel student ønsker å ta sommerjobb i sommerferien. I følge ungdomsarbeidsvernloven er maks40 timerarbeid per uke, med den daglige arbeidstiden8 timermå ikke overstige. I tillegg må han få utbetalt lovpålagt minstelønn.

I hvilken alder kan studenter ta sommerjobb?

Aldersgrensen for å ta feriejobb erYouth Work Protection Act (JArbSchG)regulert.I utgangspunktet:

 • Barn under 13 århar ikke lov til å ta imot feriejobber.
 • Barn mellom 13 og 15 årkan delta i lette aktiviteter som ikke er helseskadelige og ikke svekker skoleprestasjonene deres. Arbeidstiden kan være 2 timer per dag, men ikke mer enn 12 timer per uke totalt.
 • Ungdom mellom 15 og 17 årkan godta feriejobber så lenge de overholder forskriftene i ungdomsarbeidsvernloven (f.eks. jobbe maksimalt 40 timer per uke).

Eksempel:En 14 år gammel skolejente ønsker å levere aviser i ferien. Dette er en enkel aktivitet som ikke er helseskadelig og som ikke vil påvirke deres akademiske prestasjoner. Derfor kan hun godta feriejobben så lenge hun jobber maksimalt tillatt arbeidstid2 timer om dagenog12 timer i ukenikke overstiger.

Hvilke pauser og hvileperioder må overholdes for skoleelever som gjør feriejobber?

Pause- og hviletidene for studenter i feriejobber er inneYouth Work Protection Act (JArbSchG)fikset. Avhengig av alder og arbeidstid gjelder ulike regler:

 • pausetider:
  • Dersom arbeidstiden overstiger 4,5 timer, skal ungdom minst30 minutters pausemotta.
  • Ved arbeidstid over 6 timer skal ungdom minst60 minutters pausemotta.
 • hvileperioder:
  • Ungdom skal ha uavbrutt fritid på minst12 timerha.
  • Ungdom kan i utgangspunktet ikke ansettes på søndager og helligdager, med mindre det er visse unntakstilfeller nevnt i JArbSchG.

Eksempel:En 17 år gammel student jobber 6,5 timer om dagen i et supermarked i ferien. I følge ungdomsarbeidsvernloven en daglig pause på minst60 minuttertil. I tillegg skal han ha uavbrutt fritid på minst12 timermotta.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 12/12/2023

Views: 5501

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.