Gode ​​grunner til å bli en av våre medarbeidere (2023)

Kom og jobb med oss, og du vil bli en del av et team som verdsetter deg for den du er. Et stort, imøtekommende team som jobber for å ha en positiv innvirkning på millioner av mennesker rundt om i verden. Og hvor vi alle vokser sammen.

Min helse og velvære|Min hverdag|Min familie|Min fremtid

Gode ​​grunner til å bli en av våre medarbeidere (1)

Hvordan er det å være en IKEA-kollega?

IKEA-familien av medarbeidere teller for tiden over 200 000. På spørsmål om hva de verdsetter mest, sier de vanligvis IKEA-kulturen og den vennlige arbeidsplassen den tilbyr. Og være en del av et team som gjør gode ting sammen.

Våre felles verdier og kultur er en stor del av det som gjør IKEA unik, både som merkevare og arbeidsplass. Besøk en hvilken som helst IKEA-enhet hvor som helst i verden, og du vil finne kolleger som setter sine felles IKEA-verdier ut i livet.

Les om IKEAs visjon og verdier

Å vokse sammen

Vi er all-in på likeverd, mangfold og inkludering

For oss er det en no-brainer. En mangfoldig, inkluderende og likestilt arbeidsplass er en bedre arbeidsplass. Vi har nå en kjønnsbalanse på 50/50 i våre lederstillinger og jobber for å gjøre dette til en realitet i hele vår virksomhet innen 2022.

Les hvordan IKEA jobber for å bli en mer inkluderende arbeidsplass

Gjøre en positiv innvirkning

Få millioner av mennesker til å glede seg til å komme hjem

Vi mener at alle har rett til et vakkert hjem som gjør livet lettere. Og at god design er for alle, ikke bare for de rike. Så når du jobber med oss, jobber du faktisk for alle slags mennesker over hele verden.

Finn ut mer om livet hjemme

Å jobbe med oss ​​har sine belønninger

Vi tror på mennesker. Våre medarbeidere bringer unike ideer og talent til jobben hver dag – Det er våre medarbeidere som gjør IKEA flott. Omsorg for mennesker og mangfold og inkludering er integrert i vår visjon og i våre verdier, derfor ønsker vi å sikre at du har en rekke fordeler som passer dine og din families behov.

Min helse og velvære

 • Medisinsk og tannlegeforsikring- Avhengig av ytelsesnivået og plasseringen din kan du være kvalifisert for medisinsk forsikring.
 • Spise sunt- IKEA tilbyr gratis frukt, gratis salatbar og gratis sunt varmt hovedmåltid hver dag samt tilgang til den subsidierte medarbeiderkantinen.
 • Velværetjenester (Retail Trust) -Ditt støttenettverk på jobb og hjemme. Konfidensiell assistanse tilgjengelig 24 timer i døgnet.
 • Velværesenter– Dedikert knutepunkt for å støtte våre medarbeidere gjennom digitale treningstimer, sunn livsstilstips, økonomiske råd eller mindfulness-læring.

Min hverdag

 • Gave ved slutten av året– Som takk i desember får hver medarbeider en gave!
 • 15 % medarbeiderrabatt– Tilgjengelig både på nett og i butikk.
 • I-Fordeler– En rabattportal som hjelper deg å spare £100 på Highstreet-merker.
 • gitt dag- En ekstra feriedag i juleperioden for å tilbringe med venner og familie
 • Sesongkort transportlån– Vi bryr oss om planeten og oppfordrer til bærekraftig pendling til butikkene våre med et 15 % subsidiert transportlån av din årlige transportpris.
 • Sykle til jobb- Et statlig godkjent lønnsofferinitiativ som lar deg inngå en leieavtale for å få en sykkel og tilbehør fra arbeidsgiveren din for å sykle til jobben.
 • Rentefritt lån- IKEA-lån, rentefritt, penger til å kjøpe spesifikke IKEA-produkter, en rekke tekniske produkter, treningsutstyr og medlemskap, solcellepaneler og mye mer!
 • Tertials– 3 sosiale arrangementer hvert år for å bruke tid utenfor jobben på å bli kjent med kollegene dine.
 • ferie- Ta deg tid borte fra jobb for å hvile og lade opp etter behov*

*Ferieberegning basert på tjenestens lengde og beliggenhet

Min familie

 • Fertilitetspermisjon- IKEA erkjenner virkningen fertilitetsbehandling kan ha på medarbeidere og deres familier og ønsker å støtte i denne tiden ved å gi 3 betalte permisjonsdager for behandling eller restitusjon.
 • Ekteskap/ Partnerskap fridag- For å hjelpe til med feiringen vil IKEA gi deg en ekstra dags permisjon med lønn.
 • Familievennlige retningslinjer- Hos IKEA er vi glade for å gjøre vår del for å gjøre barnehageopplevelsen så enkel som mulig. Hvordan? Ved å tilby deg forbedrede lovpålagte ytelser for fødselspermisjon, farskap, delt permisjon og adopsjonspermisjon samt støtte medarbeidere gjennom fertilitetsbehandling.
 • Barnepass kuponger -Vi vet hvor dyrt barnepass kan være, men myndighetene kan hjelpe med barnepasskostnader, hvis du har et barn under 16 år kan du være berettiget til støtte.
 • Første skoledag– Å begynne på skolen er en viktig milepæl for både deg og familien din, derfor vil IKEA gi deg én dags permisjon med lønn.
 • Karriereavbrudd- Få en mulighet til å ta timeout fra virksomheten, fra 3 måneder til 2 år fri, av en rekke årsaker som omsorg for barn, eldre, syke eller funksjonshemmede slektninger eller muliggjør selvutvikling gjennom reiser, videreutdanning eller yrkesopplæring .*
 • Medfølende/sørgepermisjon– IKEA anerkjenner den ekstra støtten som trengs i vanskelige perioder, og vi er her når du trenger det som mest.

*Avhengig av ytelsesnivå og plassering.

Min fremtid

 • Utvid din karriere -I alle retninger Hos IKEA har medarbeiderne våre autonomi til å velge sin neste rolle i sitt eget tempo, i alle deler av virksomheten, enten lokalt eller globalt.
 • Permanent helseforsikring*- Bli kvalifisert for privat helsetrygd hvis du er borte fra jobben.
 • Pensjonsavtale- Bli kvalifisert til å bli med i IKEAs pensjonsordning, som tilbyr en skatteeffektiv måte å spare mot pensjonisttilværelsen.
 • Én IKEA-bonus– I IKEA tror vi at hver enkelt av oss bidrar til å nå (og overgå!) våre mål. Alt vi oppnår, oppnår vi sammen. Én IKEA-bonus er basert på å belønne alle i enheten vår når vi når eller overgår spesifikke forretningsmål.
 • STIFT– Svensk for "Tack" er et program som bidrar til pensjonssparingen din etter at du har fullført 5 års tjeneste.
 • Livsforsikring- IKEA hjelper deg med å sørge for mottakerne dine i tilfelle du dør mens du er ansatt i IKEA. Fra dag én av arbeidsforholdet ditt hos IKEA er du dekket av livsforsikring – opptil 3 ganger din avtalefestede grunnlønn.
 • Pensjon– Vi erkjenner at pensjonering er et spørsmål om valg for medarbeidere, og IKEA vil at de skal bestemme når de ønsker å pensjonere seg, og du beholder til og med favorittfordelene våre, inkludert årsavslutningsgaven og 15 % rabatt!

* Avhengig av ytelsesnivå og tjenestetid

Vi ser etter folk som synes en lampe bør spille musikk

Regler er laget for å brytes, ikke sant? Tross alt kom vi ikke dit vi er i dag ved å følge mengden. Vi tror på kraften til en god idé, spesielt en uventet, og det er derfor vi lager musikalske lamper, senger forkledd som sofaer og sovehjelpemidler som ser mistenkelig ut som blendingsgardiner.

Fremtiden er en oppgradert versjon av i dag

Vi tror at morgendagen alltid kan bli bedre og at vi alle kan bidra til å forbedre ting. Alt som trengs er et åpent og nysgjerrig sinn og litt albuefett. Vi vet ikke nøyaktig hvor vi kommer til å ende opp, men vi gleder oss til reisen. Og i en verden hvor det meste forblir ugjort, er valgene våre uendelige.

Vil du hjelpe millioner av mennesker med å skape bedre liv hjemme?

Nå mer enn noen gang er hjemmet det viktigste stedet i verden. Og vi ser alltid etter folk som deler vårt ønske om å gjøre stedet litt tryggere, mer komfortabelt og vakrere. Så hvorfor ikke bli med oss ​​for å forbedre mange menneskers liv rundt om i verden?

Se alle ledige jobber

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 10/18/2023

Views: 5979

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.