Mening | Vi muslimer pleide å være kulturkrigens syndebukker. Hvorfor er noen av oss med i L.G.B.T.Q. Pile-on? (2023)

Annonse

Fortsett å lese hovedhistorien

Mening

Støttet av

Fortsett å lese hovedhistorien

Gjesteessay

Mening | Vi muslimer pleide å være kulturkrigens syndebukker. Hvorfor er noen av oss med i L.G.B.T.Q. Pile-on? (1)

AvWajahat Ali

Mr. Ali er forfatteren av "Gå tilbake til hvor du kom fra: og andre nyttige anbefalinger om hvordan du kan bli amerikansk" og er medvert for podcasten "Democracy-ish".

Den politiske høyresidens utmattende og grusomme krig mot «våkenhet» er nå på linje med forsøkene til noen muslimske amerikanere for å angripe L.G.B.T.Q. fellesskap under dekke av å beskytte religiøse friheter og foreldrerettigheter.

Etter å ha utholdt en gren av syndebukk etter 9/11, skulle du tro at vi muslimer ville ha lært.

Som en praktiserende muslimsk amerikaner som oppdrar tre barn, finner jeg det ikke i konflikt med min tro å erkjenne at i et pluralistisk, demokratisk samfunn må alle våre lokalsamfunn kunne leve med sikkerhet, verdighet og frihet, selv når det er dyptgående. forskjeller på visse spørsmål.

Forrige måned publiserte en gruppe muslimske lærde og predikanter en felles uttalelse med tittelen "Navigeringsforskjeller: klargjøring av seksuell og kjønnsetikk i islam." I navnet til å hjelpe familier gjentar uttalelsen det som av mange forskere anses å være tradisjonelle islamske syn på homofili, men bytter medfølelse, politisk framsyn og pastoral omsorg i favør av frykt, panikk og legalistisk dobbeltprat.

Den sier at "det er et økende press for å fremme L.G.B.T.Q.-sentriske verdier blant barn gjennom lover og forskrifter, og ignorerer foreldrenes samtykke og nekter både foreldre og barn muligheten til å uttrykke samvittighetsinnsigelser." Det ser ut til å ukritisk akseptere nullsumsforestillingen, fremdrevet av høyreorienterte politikere, at aksept av L.G.B.T.Q. fellesskapet går på bekostning av å gi opp religionsfriheten. Det virker uvitende om realiteten at hvis du erstattet «L.G.B.T.Q.-sentrisk» med «Shariah», ville det etterligne følelsene som ofte har vært rettet mot troende muslimer i landet vårt.

Det er også bemerkelsesverdig at så mange religiøse ledere kom sammen for å snakke med én stemme om denne spesielle saken, som man feilaktig kunne anta ut fra det nåværende politiske hysteriet er den ledende trusselen barn står overfor. Men som alle som har vært en del av nylige debatter i bredere muslimske amerikanske samfunn vet, vil du sannsynligvis aldri få denne typen felles offentlig uttalelse fra muslimske ledere om spørsmålet om våpenvold -den viktigste dødsårsakenfor amerikanske barn - eller klimaendringer, som til slutt truer alt liv. På en eller annen måte har imidlertid denne saken klart å samle en rekke muslimske lærde.

I Montgomery County, Md., utenfor Washington, D.C., gruppen Moms for Liberty, som har blitt utpekt til enekstremistisk organisasjonav Southern Poverty Law Center, har forent seg med noen muslimske foreldre som protesterer mot at det offentlige skolesystemet ikke lenger lar barna deres velge bort å lese bøker med L.G.B.T.Q. historier. "Det er ikke storsinnet å ønske et trygt sted for alle barn, og det er heller ikke stort å tilby rimelig innkvartering til de med oppriktig holdt religiøs overbevisning," sier Raef Haggag, en forelder i Montgomery County offentlig skole og tidligere lærer på videregående skole. Da vi utvekslet e-poster, fortalte han meg at muslimske foreldre i Montgomery County aldri hadde bedt om et bokforbud, men at han mente et fravalgsalternativ ville reflektere foreldres rettigheter og også være en refleksjon av «ekte toleranse, inkludering og religionsfrihet. ”

Men er det virkelig inkluderende og tolerant å signalisere til L.G.B.T.Q. barn eller L.G.B.T.Q. foreldre som bare leser en bok eller lærer om deres eksistens kan være så truende og støtende at det krever et fravalgsalternativ på skolene? Hvordan ville muslimske foreldre følt det hvis dette ble brukt på barnebøker om ramadan eller hajj?

Kareem Monib, en muslimsk forelder og grunnlegger av opt-out-gruppen Coalition of Virtue, nyligdukket opp på Fox Newsog knyttet til verten Laura Ingraham over det de så som deres kamp for religiøse friheter, og tilgir tilsynelatende Ingraham for hennes tidligere anti-muslimske bigotteri: «For fem år siden sa Laura at vi ikke skulle ha muslimer i dette landet.»Mr. Monib fortalte Semafor, "Nå sier hun: Takk Gud, muslimene er her!" Han ser ut til å referere til kommentarer Ingraham kom medfor åtte år siden, men uansett er ironien borte for ham.

Muslimer har også sluttet seg til denne kampanjen i Hamtramck, Mich., som har et helmuslimsk byråd.Forrige ukerådet stemte enstemmig for å hindre Pride-flagg fra å bli vist på byeiendommer – tilsynelatende glemte at deres muslimske immigrant-foreldremøtte diskrimineringda de kom til byen.

Den økende politiske demoniseringen av L.G.B.T.Q. Amerikanerne følger det samme manuset som har blitt brukt til å marginalisere muslimer og tromme opp frykt for de antatte farene ved at sharia finner veien inn i det amerikanske rettssystemet, alt for å svelge til en valgkrets som er livredd for pluralisme.

La oss ta en DeLorean tilbake til årene etter 9/11, hvor islam, spesielt sharia-spekteret, ofte ble gjort til skurken.

På samme måte som de nylige bevisste forsøkene på å feilkarakterisere kritisk raseteori, ble Shariah bevisst feildefinert som en juridisk-politisk-militær doktrine ogvår tids fremste totalitære trussel.Takket være en velfinansiert høyremaskin, ble Shariah en lakmustest for muslimske amerikanske borgere for å bevise deres måtehold og lojalitet.

I 2011 sa presidentaspiranten Herman Cain at han ikke ville utnevne en muslim til sin potensielle administrasjon eller de føderale domstolene fordi han fryktet at de ville"tving sharia-loven deres på resten av oss."I 2015 gjentok Ben Carson disse samtalene og sa at han ikke ville støtte en muslimsk amerikaner som presidentmed mindre han eller hun ga avkall på sharia. Til slutt kjørte Donald Trump på et muslimsk forbud og innførte et endret reiseforbudmed hjelp fra Høyesterett. Innen 2017, ifølge enrapportere, hadde over 200 anti-shariasedler dukket opp i 43 stater i løpet av nesten et tiår, basert på trumfet opppåstanderat islamsk lov infiltrerte det amerikanske rettssystemet.

Sammenlign alt det med nå: Før valget i 2024 var L.G.B.T.Q. samfunnet har dukket opp som boogeyman du jour. Høyreorienterte medier og G.O.P. folkevalgte er rutinemessiganklagendeliberale av å være groomers. Representant Marjorie Taylor Greene sa nylig at transpersoner er "seksuelle rovdyr", og Texas G.O.P.s nye plattform avviser eksplisitt transidentitet og refererer tilhomofili som et «unormalt livsstilsvalg».I Florida forsvarte guvernør Ron DeSantis sin «Don't Say Gay»-lov ved å si at hans kritikere støtter «seksualisere barn i barnehagen.

I mellomtiden sa Mr. Trump, som fortsatt er den republikanske frontløperen for 2024, at det å gi kjønnsbekreftende omsorg til mindreårige var lik "barnemishandling." Som et resultat av dette oppsvømte hatet er det over 520 anti-L.G.B.T.Q. lovforslag som har blitt innført i statlige lovgivere,i følgemenneskerettighetskampanjen.

Nå som skeive amerikanere blir trukket frem, hvorfor er noen muslimer så villige til å følge med?

Vi glemmer ofte at det er mennesker hvis liv er direkte påvirket av disse hatefulle ordene, uttalelsene og retningslinjene. Jeg tok kontakt med flere L.G.B.T.Q. Muslimer for å spørre dem om de hadde noen ord til medmuslimer som støtter høyrefløyens politiske angrep på L.G.B.T.Q. litteratur, rettigheter og identiteter. "Ikke la islamofober og evangeliske kristne som kjemper om politisk makt diktere konturene av din islam," skrev Ramish Nadeem og Hanan Jabril, unge muslimske aktivister, i en e-postmelding. "Kommer det virkelig til å skade barnas tro å lære om L.G.B.T.Q.+ mennesker, som eksisterer i verden vi lever i og til og med i våre muslimske tradisjoner? Er din islam virkelig så skjør at den må lede med ekskludering, isolasjon og hat i stedet for barmhjertighet, åpenhet og fellesskap?»

Som muslimer i Amerika har vi kapasitet til å være tro mot vår tro og å omfavne våre naboer – inkludert medlemmer av L.G.B.T.Q. samfunn som kanskje ikke deler all vår tro. Og som innbyggere som er klar over hvordan vi har blitt behandlet, bør vi ha bedre anerkjennelse av hvordan syndebukk av mennesker for deres seksuelle legning eller kjønnsidentitet er et skuespill fra en gammel splitt-og-hersk-lekebok. Som Times-spaltist Michelle Goldberg nyligskrev, "Ingenting driver konservative til å nå ut til grupper de en gang fryktet så mye som en annen gruppe som de frykter enda mer."

Som muslimsk forelder forstår jeg hvor vanskelig det er å oppdra barna våre i et politisk miljø som fortsatt ser på dem som evigvarende mistenkte på grunn av deres religion og i mange tilfeller deres hudfarge. Imidlertid har vi fortsatt religiøse friheter i dette landet som lar oss leve våre liv i henhold til våre verdier, selv om de ikke deles av flertallet.

Til syvende og sist krever det å leve i et pluralistisk samfunn gjensidighet og respekt, selv om vi av og til gjør hverandre ukomfortable. Det er hyklersk, kortsynt og grusomt for muslimer å innrette seg med hatefulle krefter som retter seg mot sårbare samfunn som, i likhet med oss, fortsatt kjemper mot bigotteri og for aksept. Veien videre er å velge et land der alle barna våre har en sjanse til å være heltene i sine egne historier.

Wajahat Ali (@WajahatAli) er seniorstipendiat ved Western States Center, spaltist for The Daily Beast og forfatter av "Gå tilbake til hvor du kom fra: Og andre nyttige anbefalinger om hvordan du blir amerikansk." Han er medvert for "Demokrati-aktig" podcast.

The Times er forpliktet til å publisereet mangfold av bokstavertil redaktøren. Vi vil gjerne høre hva du synes om denne eller noen av artiklene våre. Her er det noeTips. Og her er e-posten vår:letters@nytimes.com.

Følg New York Times Meningsseksjon påFacebook,Twitter (@NYTopinion)ogInstagram.

Annonse

Fortsett å lese hovedhistorien

FAQs

Why can't Muslims eat pork? ›

Unlike many other forms of livestock, pigs are omnivorous scavengers, eating virtually anything they come across, including carrion and refuse, which was deemed unclean. Furthermore, a Middle Eastern society keeping large stocks of pigs could destroy their ecosystem.

Are Muslims allowed to date? ›

Generally, Muslims are told not to meet their spouse before marriage and are condemned from questioning this mentality. In truth, Islam teaches us love is kind, nourishing and pure. Meeting a spouse before marriage is wholly permitted and allowed if done with the right intentions and appropriately.

Can Muslims have dogs? ›

Dogs in Islam, as they are in Rabbinic Judaism, are conventionally thought of as ritually impure. This idea taps into a long tradition that considers even the mere sight of a dog during prayer to have the power to nullify a pious Muslim's supplications.

What religion can't eat beef? ›

All of India's most widely practiced religions have dietary laws and traditions. For example, Hindu texts often praise vegetarianism, and Hindus may also avoid eating beef because cows are traditionally viewed as sacred. Muslim teachings, meanwhile, prohibit pork.

What foods can Muslims not eat? ›

Forbidden food substances include alcohol, pork, carrion, the meat of carnivores and animals that died due to illness, injury, stunning, poisoning, or slaughtering not in the name of God.

Are Muslims allowed to shave? ›

Both men and women should remove armpit and pubic hair at least every forty days. A beard is desirable for Muslim men and women can remove 'unnatural' facial hair but should not reshape eyebrows for reasons of vanity.

Can you kiss your girlfriend during Ramadan? ›

Kissing your partner whilst fasting does not invalidate your fast but it is advised to refrain from kissing your partner with desire during fasting hours as Muslims must abstain from food, drink and sex while fasting. You can only have sex or any intimate contact must be done before or after the hours of fasting.

Is it haram to have a boyfriend without touching? ›

In a sense, yes. Dating in the full meaning of the word is not allowed. Kissing, touching, sex and other similar activities are not allowed until the couple is officially (and religiously) married through a Nikah. So, no, dating is not allowed and it is haram.

Why do Muslims love cats? ›

In Islam, cats are viewed as holy animals. Above all, they are admired for their cleanliness. They are thought to be ritually clean which is why they're allowed to enter homes and even mosques. According to authentic narrations, one may make ablution for prayer with the same water that a cat has drunk from.

Can Muslims marry non Muslims? ›

There is a general consensus among Sunni and Shia fiqh experts that Surah Al-Baqarah 221 and Surat Al‑Mumtahanah 10 ban Muslim women from marrying non-Muslim men. This consensus is still standing strong. On the other hand, the Quran allows Muslim men to marry non-Muslim women (“People of the Book”).

Which pets are not allowed in Islam? ›

The Sunni Maliki school of Islamic jurisprudence distinguishes between wild dogs and pet dogs, only considering the saliva of the former to be impure; on the other hand, some schools of Islamic law consider dogs as unclean (najis).

What religion can't eat shrimp? ›

Crustaceans and other seafood

Almost all types of non-piscine seafood, such as shellfish, lobster, shrimp or crayfish, are forbidden by Judaism because such animals live in water but do not have both fins and scales.

What religion can't eat chicken? ›

Jainism. Jainism practices non-violence and has strict rules for the protection of all life. For this reason, they do not eat eggs, fish, meat or poultry.

Which religion does not eat meat and dairy together? ›

This rule comes from the instruction in Exodus 23:19 which states, Do not cook a young goat in its mother's milk . Jews interpret this quote to mean that they are forbidden to eat meat and dairy products together. This means that dishes such as meat lasagne or cheeseburgers cannot be eaten.

What Muslims can't do? ›

This meat is called "halal." Muslims are also prohibited from gambling, taking interest, fortune-telling, killing, lying, stealing, cheating, oppressing or abusing others, being greedy or stingy, engaging in sex outside of marriage, disrespecting parents, and mistreating relatives, orphans or neighbors.

Is Doritos is halal? ›

None of our Doritos® are Halal certified products.

Can Muslims eat marshmallows? ›

Foods like jellybeans, marshmallows, and other gelatin-based foods also typically contain pork byproducts and are not considered Halal. Even products like vanilla extract and toothpaste can contain alcohol! Muslims will generally not eat meat that has also come in contact with pork.

Is it Haram to look at your private parts? ›

Exposing the intimate parts of the body is unlawful in Islam as the Quran instructs the covering of male and female genitals, and for adult females the breasts.

How to remove pubic hair in Islam for female? ›

The Sunnah is to remove pubic hair with a razor and to pluck armpit hair with a tweezer (ouch), but most scholars agree that what matters is removing it, so other depilatory substances are permissible.

What is considered pubic hair in Islam? ›

Abu Shaamah said: al-'aanah is the hair that grows on the rakab, which is what is underneath the bulge of the abdomen and above the private parts. Or it was said that it is the exterior of the private parts; or the private part itself, whether of a man or a woman.

Can I touch my boyfriend while fasting? ›

In optional fasts, kissing and light touching are permitted so long as one does not engage in sexual intercourse. In obligatory fasts, one is allowed to do these only if one can control himself or herself.

Does hugging break fast? ›

Summary of answer

1- It is haram for a man to touch, hug, or kiss a girl who is not his mahram whether he is fasting or not. 2- If semen (maniy) is emitted because touching, hugging or kissing a non-mahram girl, then the fast is invalidated and one must make up that day.

Can I cuddle my boyfriend during Ramadan? ›

Yes, you can hug and kiss your partner during Ramadan. Sex is allowed during Ramadam if you are married, but not during the fast. Just like food and drink, your natural urges must be fulfilled when the sun sets.

Is kissing a major sin in Islam? ›

Later Banna appeared on Al-Arabiya and backpedaled, saying that Islam does not permit unmarried kissing but that it is not one of its grave sins.

Is it haram to touch a girl? ›

There's one hadith (meaning a prophetic tradition) by the Prophet Muhammad where he basically said that a man is not allowed to touch – the key word here is touch – a woman to whom he is a stranger, someone he essentially could marry.

Is it haram to touch your private part with right hand? ›

Thus, the restriction in this hadith doesn't reach it to be prohibited. According to the above discussion, in our opinion, touching private parts with the right hand is makruh tanzih and not prohibited. It is included in matters of manners and the restriction in the hadith is a form of guidance and education.

Is Black Cat Haram in Islam? ›

Islam has no place for black cats and broken mirrors.

Do cats bring angels in the house in Islam? ›

Some Muslims believe that having a pet cat brings angels into your home. Cats on prayer mat. In Islam cats are thought to be ritually clean. According to authentic narrations, one may make ablution for prayer with the same water that a cat has drunk from.

What does it mean when a dog cries at night in Islam? ›

It is confirmed in a Hadith that dogs see what human beings cannot see. Abu Dawud reported in his Sunan that Jabir Ibn Abdullah narrated that the Prophet (Sallallahu Alaihi wa Sallam) said:" If you hear the barking of dogs and the braying of donkeys by night, seek refuge in Allah, as they see what you cannot see".

How do Muslims date? ›

Dating for Muslims can be very different from Western practices. Within Islam, a halal, or permissible, way of dating means getting parents or a third party involved early on; abstaining from casual dates, hookups and sex; and talking about marriage right off the bat.

Can Muslims drink? ›

The Qur'an explicitly forbids drinking and a reliable hadith forbids even indirect association with alcohol; working from these principles, muftis have no choice but to tell some questioners that they must quit their jobs although they do not have to divorce their spouses or shun family members who drink.

Can Muslims marry their cousins? ›

The Islamic view is that while marriage between cousins is permissible, it is preferable to choose a marriage partner from outside one's family.

What pets do Muslims like? ›

The domestic cat is a revered animal in Islam. Admired for their cleanliness, cats are considered "the quintessential pet" by Muslims.

Why is owl haram in Islam? ›

Although there is confusing demarcation between pure and foul, thus, several muslim jurists considered a number of animal species as impure or unclean and hence probably on the basis of their looks, habitat or diet enlisted them among the prohibited ones, including owls (Muhammad, 1994) as discussed in the following ...

Do animals have souls in Islam? ›

The question: Do animals have souls? A cursory look at Islamic scriptures would indicate that the souls of animals do not carry on into the afterlife. Islam however, has plenty to say on animals and our relationships with them. Animals are viewed as creatures that are deemed to be in a state of constant worship.

Why do Jews not eat pork? ›

The Torah explains which animals are kosher and which are not. Kosher animals are ruminants, in other words they chew cud, and they have split hooves, such as sheep or cows. Pigs are not ruminants, so they are not kosher. Animals that live in water can only be eaten if they have fins and scales.

What is the punishment for eating pork in Judaism? ›

There isn't one. The punishments for eating non-Kosher food come from God, not men. The mystics teach that eating non-Kosher food affects the soul and makes a Jew less receptive to the divine and more driven by their baser appetites.

Why you shouldn't eat pork? ›

Eating raw or undercooked pork can also result in trichinosis, an infection of parasitic roundworms called Trichinella. While trichinosis symptoms are usually mild, they can become serious — even fatal — especially in older adults. To avoid parasitic infection, always cook pork thoroughly.

Why do Muslims cover their hair? ›

For Islamic women who choose to wear the hijab it allows them to retain their modesty, morals and freedom of choice. They choose to cover because they believe it is liberating and allows them to avoid harassment.

Is it a sin to eat pork in the Bible? ›

It is only in Leviticus 11:7 that eating pork is forbidden to God's people for the very first time—“… and the swine, though it divides the hoof, having cloven hooves, yet does not chew the cud, is unclean to you.” This is where and when pork in all its forms (including ham, bacon, sausage, etc.)

What religions Cannot eat pork? ›

Both Judaism and Islam have prohibited eating pork and its products for thousands of years. Scholars have proposed several reasons for the ban to which both religions almost totally adhere. Pork, and the refusal to eat it, possesses powerful cultural baggage for Jews.

Why can't Jews mix meat and dairy? ›

The Torah forbids the cooking and consumption of any milk with any meat to prevent one from cooking a kid in its mother's milk. According to Kabbalah, meat represents gevurah (the Divine attribute of Judgment) and milk represents chesed (the Divine attribute of Kindness).

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5435

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.